Nevladne organizacije, ki ste prejele sredstva na podlagi protikoronske interventne zakonodaje (PKP ukrepi) in ste kasneje ugotovile, da ne izpolnjujete pogojev za prejem teh sredstev (npr. ob pripravi letnih poročil ste ugotovili, da je bil upad prihodkov manjši), lahko še do 10. oktobra 2022 na FURS oddate Izjavo o vračilu upravičenj.

Izjavo o vračilu upravičenj je potrebno oddati prek sistema eDavkov. Izjavo je bilo treba vložiti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) oziroma obračuna davka od dohodka iz dejavnosti (DohDej), a je FURS sedaj ta rok podaljšal, in sicer do 10. oktobra 2022. V primeru neupravičenosti prejetih sredstev vam bo FURS izdal odločbo za vračilo prejetih upravičenj. Sredstva (brez obresti) boste morali vrniti v roku 30 dneh.

V primeru, da vam bo z odločbo naloženo vračilo neupravičenih sredstev, lahko zaprosite tudi za obročno vračilo.