Društva morajo oddati letno poročilo na AJPES do 31. marca, zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije pa že do 28. februarja 2023. Vse nevladne organizacije morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS.  Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morajo hkrati z oddajo letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2022.

Letno poročilo in davčni obračun morajo oddati vse nevladne organizacije, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne in v poročilu ne izkazujejo nobenega podatka. Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2022 pri AJPES je že na voljo

Izjema: Društva, ki so zavezana k reviziji, morajo letno poročilo predložiti do 31. 8. 2023.

Več informacij o vsebini in postopku oddaje letnih poročilih za nevladne organizacije je na voljo v našem vodiču

Če organizacija letnega poročila ne odda, je predpisana globa od 417 do 25.000 evrov. Za prekršek se kaznuje tudi odgovorna oseba (zastopnik), in sicer s kaznijo v višini od 41 do 2.085 evrov. 

Do 31. marca morajo vse pravne osebe prav tako poskrbeti za oddajo svojega davčnega obračuna za preteklo leto (obračun DDPO). Davčni obračun oddate s posebnim obrazcem elektronsko prek eDavkov.

Pri pripravi obračuna bodite še vedno pozorni na upoštevanje prejetih pomoči na podlagi interventnih ukrepov v letu 2022. Te pomoči namreč predstavljajo prihodke davčnega zavezanca in jih morate vključiti v davčni obračun. Na FURS-ovi strani si lahko preberete vse o upoštevanju posameznih vrst pri pripravi obračuna DDPO. Več o informacij o pripravi in oddaji davčnega obračuna je na voljo tukaj.