Zaključil se je postopek izbora predstavnika v delovni skupini za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2023 - 2028. Za predstavnika potrošniških organizacij je bil imenovan dr. Peter Merc.

V postopku izbora predstavnikov potrošniških organizacij sta do roka, navedenega v pozivu, prispeli dve popolni prijavnici upravičenih organizacij in dve popolni kandidaturi. Potrošniške organizacije so predlagale svoje kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Edina dva kandidata sta se še pred javno predstavitvijo sporazumela, kateri od njiju bo predstavnik potrošniških organizacij.

Delo imenovanega predstavnika potrošniških organizacij v delovni skupini za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2023 – 2028 tu.

Sklep o imenovanju