Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v delovno skupino za pripravo pravilnika, ki opredeljuje postopek obravnave kršitve prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v študijskem okolju pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanosti in inovacije.

V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij je prispela ena prijavnica upravičene organizacije, ki je tudi predlagala kandidatko za predstavnico. Prijava je prišla pravočasno in je bila popolna.

Društvo Ženski lobi Slovenije je kot kandidatko za predstavnico v delovni skupini predlagala Tonjo Jerele. Ker je predlagana kandidatka izpolnjevala vse pogoje, je bila izbrana kot predstavnica nevladnih organizacij.  

Delo izbrane predstavnice NVO v delovni skupini za pripravo pravilnika, ki opredeljuje postopek obravnave kršitve prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v študijskem okolju pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanosti in inovacije, lahko spremljate tu.

 

Sklep o imenovanju