Vplivamo lahko na vsebino prihodnjih nevladniških razpisov, ki bodo krojili in sooblikovali našo lokalno skupnost. Izvajalci študije za uspeh projekta potrebujejo še približno 300 rešenih anket. Vsaka rešitev šteje in samo skupaj nam lahko uspe!

Koga naj vprašajo, če ne vas? Anketa vam bo vzela približno 30 minut. V teh 30 minutah lahko konkretno pripomorete k razvoju nevladnega sektorja, pomagate odločevalcem razumeti vaše poglede in se borite za interese vaše organizacije.

Ministrstvo za javno upravo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost financirata projekt »Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti«, cilj katerega je ugotoviti, katere storitve lahko nevladne organizacije še opravljajo in kakšno podporo pri tem potrebujejo. Priporočila raziskave bodo Ministrstvu za javno upravo pomagala pri programiranju prihodnjih razpisov in pripravi Strategije razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2024-2028.

Anketa vam bo vzela približno 30 minut: https://1ka.arnes.si/PotencialNVO

Priporočamo, da si pred reševanjem ankete pripravite finančne podatke vaše organizacije za leto 2022.

V kolikor ste anketo že izpolnili, jo delite s kolegi in kolegicami!