ukrepi za omilitev posledic visokih cen električne energije

Med 1. septembrom 2022 in 31. avgustom 2023 tudi za nevladne organizacije velja, da ste upravičene do najvišje dovoljene cene električne energije.

Cene kilovatne ure (brez DDV) so v tem obdobju omejene navzgor, in sicer:

 • za višjo dnevno tarifno postavko 0,13800 evrov/kWh,
 • za nižjo dnevno tarifno postavko 0,09900 evrov/kWh,
 • za enotno dnevno tarifno postavko 0,12400 evrov/kWh.

Do najvišje dovoljene cene ste upravičene nevladne organizacije, ki izpolnjujete pogoje za t.i. male poslovne odjemalce:

 • imate priključno moč enako ali manjšo od 43 kW (priključno moč lahko preverite na položnici ali pri svojem elektro distributerju) in
 • imate skupno priključna moč vseh vaših merilnih mest enako ali manjšo od 86kW in
 • je bilo za vaša merilna mesta izdano soglasje za priključitev do vključno 21. julija 2022.

V primeru, da teh pogojev ne izpolnjujete, lahko zaprosite za državno pomoč zaradi višje cene energentov. Kako do pomoči, si preberite tukaj.

Med 1. januarjem 2023 in 31. decembrom 2023 za nevladne organizacije, ki so izvajalci socialno varstvenih storitev, socialno varstvenih programov, programov v podporo družini ali izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, velja najvišja dovoljena cena električne energije, tudi če se ne kvalificirajo kot mali poslovni odjemalci.

Najvišje drobnoprodajne cene električne energije za eno kilovatno uro (brez DDV) znašajo:

 • za višjo dnevno tarifno postavko 0,20700 EUR/kWh,
 • za nižjo dnevno tarifno postavko 0,14850 EUR/kWh,
 • za enotno tarifno postavko 0,18600 EUR/kWh.

Več o tem si lahko preberete tu.

Nevladne organizacije, ki izvajate pridobitno dejavnost, boste upravičene do omejene cene, in sicer za 90 odstotkov porabljene električne energije, kot ste jo porabile v letu 2021.

V primeru, da ste za leto 2023 že sklenili pogodbo o dobavi po cenah, ki so nižje od drobnoprodajnih cen iz te uredbe, za vas ta omejitev cen tako ne velja.

Najvišje drobnoprodajne cene električne energije bodo tako lahko za eno kilovatno uro (brez DDV) znašale:

 • za višjo dnevno tarifno postavko 0,21700 EUR/kWh,
 • za nižjo dnevno tarifno postavko 0,15550 EUR/kWh,
 • za enotno tarifno postavko 0,19500 EUR/kWh.

Več o tem si lahko preberete tu.

 

Omejitev cen za upravičene NVO velja ne glede na morebitno predhodno podpisane pogodbe o dobavi električne energije v letu 2023. Prav tako velja, da vam dobavitelj, ki vam od 23. 12. 2022 dobavlja električno energijo, z dobavo ne sme prenehati in vam mora na vašo zahtevo poslati ponudbo oziroma skleniti pogodbo o dobavi skladno z zgornjimi cenami

 

Kaj še velja za vse NVO na področju omejevanja cen električne energije?

 • Od 1. avgusta 2022 dalje velja nižja trošarina za električno energijo, in sicer 1,53 evrov/ za MWh. Uredba ostaja v veljavi do preklica.
 • Od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 velja, da se DDV za električno energijo obračunava po nižji davčni stopnji 9,5 % (namesto 22%).
 • Od 1. septembra 2022 velja za 50 % nižji prispevek OVE in SPTE.
 • Od 20. decembra 2022 je možno subvencioniranje investicij v obnovljive vire energije: subvencije veljajo za naprave za proizvodnjo in shranjevanje električne energije ter shranjevanje toplotne energije, pod pogojem, da ima naprava inštalirano moč več kot 50 kW, vendar največ 1 MW.