Vlada RS je izdala dve uredbi, s katerima je med drugim tudi za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, za izvajalce socialno varstvenih storitev, za izvajalce socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina in električne energije za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

 

Določitev najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije

Izvajalci socialno varstvenih storitev, socialno varstvenih programov, programov v podporo družini in izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja boste v letu 2023 upravičeni do 100% regulirane cene električne energije.

V primeru, da izpolnjujete pogoje za upravičenost do regulacije cene po Uredbi o določitvi cene električne energije, torej ste t.i. mali poslovni odjemalec (ko je priključna moč odjemnega mesta enaka ali manjša od 43 kW in je vsota priključnih moči vseh vaših odjemnih mest v državi enaka ali manjša od 86 kW), za vas še vedno velja bolj ugodna regulacija po Uredbi o določitvi cene električne energije. Več o tem si preberite tukaj.

Najvišje drobnoprodajne cene električne energije bodo tako lahko za eno kilovatno uro (brez DDV) znašale:

  • za višjo dnevno tarifno postavko 0,20700 EUR/kWh,
  • za nižjo dnevno tarifno postavko 0,14850 EUR/kWh,
  • za enotno tarifno postavko 0,18600 EUR/kWh.

Določeno je tudi, da omejitev cen velja ne glede na morebitno predhodno podpisane pogodbe o dobavi električne energije v letu 2023. Prav tako velja, da vam dobavitelj, ki vam od 23. 12. 2022 dobavlja električno energijo, z dobavo ne sme prenehati in vam mora na vašo zahtevo poslati ponudbo oziroma skleniti pogodbo o dobavi skladno z zgornjimi cenami.

 

Določitev najvišje dovoljene drobnoprodajne cene zemeljskega plina

Izvajalci socialno varstvenih storitev, socialno varstvenih programov, programov v podporo družini in izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja boste v letu 2023 upravičeni tudi do 100% regulirane cene zemeljskega plina.

V primeru, da izpolnjujete pogoje za upravičenost do regulacije cene po Uredbi o določitvi cene zemeljskega plina, za vas še vedno velja bolj ugodna regulacija po tej uredbi. Več o tem si preberite tukaj.

Upravičenci boste morali dobavitelju poslati izjavo, da spadate med upravičence, torej da izvajate socialno varstvene storitve ali ste izvajalec socialnovarstvenih programov, programov v podporo družini oziroma izvajalec javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Za zgoraj naštete upravičence tako med 1. januarjem in 31. decembrom 2023 velja najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za zemeljski plin v višini 0,095 evra na kilovatno uro (brez DDV).

Določeno je tudi, da omejitev cen velja ne glede na morebitno predhodno podpisane pogodbe o dobavi zemeljskega plina v letu 2023. Prav tako velja, da vam dobavitelj, ki vam od 23. 12. 2022 dobavlja zemeljski plin, z dobavo ne sme prenehati in vam mora na vašo zahtevo poslati ponudbo oziroma skleniti pogodbo o dobavi skladno z zgoraj postavljeno ceno.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.