age platform europe

Mreža si prizadeva za spodbujanje človekovih pravic starejših v Evropi. Aktivni so na številnih področjih, ki vplivajo na življenje starejših in upokojencev, med drugim na področju nediskriminacije, zaposlovanja starejših, aktivnega staranja, socialne zaščite, zdravja, zlorab in nasilja nad starejšimi, medgeneracijske solidarnosti, dostopnega javnega prometa, novih tehnologij… Vpeti so v delo, politike in ukrepe Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta Evrope, povezujejo se tudi z mednarodnimi organizacijami. Aktivni so na področju spremljanja in sooblikovanja socialno ekonomskih politik EU, projektnega dela oziroma sodelovanja v EU projektih ter spodbujanja medsebojnega  sodelovanja članic v skupnih projektih in iniciativah.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v AGE Platform Europe prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • sodelovanje v organizaciji z močnim vplivom na oblikovanje evropskih politik,
  • krepitev lastnega vpliva organizacije ter možnosti za sodelovanje v procesih odločanja,
  • reden dostop do informacij o aktualnem dogajanju na področju staranja ter aktualnih razpisnih priložnostih,
  • možnost izmenjave mnenj, znanj in izkušenj s preostalimi članicami mreže ter skupnega sodelovanja v projektih.

Kdo se lahko pridruži?

Mreži AGE se lahko pridružijo neprofitne organizacije iz Evrope, ki delujejo na področju starejših ali neposredno zastopajo starejše ljudi, pa tudi neprofitne organizacije, ki nudijo storitve starejšim ali aktivnim na področju staranja.

Poznajo tri vrste članstva, od katerega je odvisna tudi višina letne članarine, ki jo plačujejo članice.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki so zainteresirane za članstvo in izpolnjujejo pogoje za včlanitev, izpolnijo prijavnico, ki jo najdejo na njihovi spletni strani. Prijavnico, skupaj z vso zahtevano dokumentacijo, je potrebno poslati po pošti na njihov naslov.

Je v mrežo AGE vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Članici AGE Platform Europe sta Mestna zveza upokojencev Ljubljana in Zveza Društev upokojencev Slovenije.