age platform europe

Mreža si prizadeva za spodbujanje človekovih pravic starejših v Evropi. Aktivni so na številnih področjih, ki vplivajo na življenje starejših in upokojencev, med drugim na področju nediskriminacije, zaposlovanja starejših, aktivnega staranja, socialne zaščite, zdravja, zlorab in nasilja nad starejšimi, medgeneracijske solidarnosti, dostopnega javnega prometa, novih tehnologij… Vpeti so v delo, politike in ukrepe Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta Evrope, povezujejo se tudi z mednarodnimi organizacijami. Delujejo na področju spremljanja in sooblikovanja socialno ekonomskih politik EU, sodelovanja v EU projektih ter spodbujanja medsebojnega povezovanja članic v skupne projekte in iniciative.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v AGE Platform Europe prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • sodelovanje v organizaciji z močnim vplivom na oblikovanje evropskih politik,
  • krepitev lastnega vpliva organizacije ter možnosti za sodelovanje v procesih odločanja,
  • reden dostop do informacij o aktualnem dogajanju na področju staranja ter o aktualnih razpisnih priložnostih,
  • možnost izmenjave mnenj, znanj in izkušenj s preostalimi članicami mreže ter skupnega sodelovanja v projektih.

Na drugi strani prinaša članstvo tudi nekatere obveznosti, med katerimi je plačilno članarine. Višina letne članarine je odvisna od tipa članstva in letnih prihodkov organizacije.

Več o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Mreži AGE se lahko pridružijo neprofitne organizacije iz Evrope, ki delujejo na področju starejših ali neposredno zastopajo starejše ljudi, pa tudi neprofitne organizacije, ki nudijo storitve starejšim ali aktivnim na področju staranja. Poznajo štiri oblike članstva, ki se razlikujejo glede na pogoje včlanitve ter ugodnosti in obveznosti, ki izhajajo iz članstva. Podrobnejše informacije najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki ste zainteresirane za članstvo, najdete prijavni obrazec ter vse potrebne informacije o članstvu na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo AGE vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Članici AGE Platform Europe sta Mestna zveza upokojencev Ljubljana in Zveza Društev upokojencev Slovenije. Druge članice, mreža jih trenutno združuje več kot 120, najdete na njihovi spletni strani.