european citizen action service – ecas

Trenutno združuje okoli 100 organizacij in posameznikov iz Evrope in širše soseščine, ki so aktivne na različnih področjih, vse od spodbujanja demokracije, človekovih pravic in enakosti, aktivnega državljanstva, pravic otrok in mladih do krepitve kulturnega in ustvarjalnega sektorja, zdravja in socialne blaginje, okolja in trajnostnega razvoja, pravic potrošnikov, etičnega podjetništva, transparentnosti in boja proti korupciji ... Med članicami ECAS tako najdete Transparency International Liaison Office to the EU, European Policy Centre - EPC, European Youth Forum - YFJ, Partnership for Transparency Fund - PTF, Centre for the Advancement of Civil Society Organisations - CEACSO, Wales Council for Voluntary Action - WCVA in številne druge. ECAS pa je tudi sam član evropske mreže Civil Society Europe (CSE).

Ena od poglavitnih nalog mreže ECAS je podpreti tako nevladne organizacije kot državljane EU pri njihovem uveljavljanju državljanskih pravic s soustvarjanjem vključujoče, transparentne in demokratične Evrope, v kateri bodo evropsko državljanstvo in državljanske pravice v celoti spoštovane. Prizadeva si za krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij v razširjeni Evropi, polno udejanjanje državljanskih pravic ter aktivno participacijo in odgovorno vodenje.

Med ključnimi cilji so tako:

  • krepitev in razvoj nevladnega sektorja v državah članicah EU, državah kandidatkah in državah bližnjega sosedstva;
  • uresničevanje pravice do prostega gibanja in spodbujanje vključujočega in odprtega državljanstva;
  • spodbujanje transparentnosti in institucionalnih reform, ki bodo Unijo bolj približali državljanom, ter
  • krepitev temeljnih svoboščin in dobrega vodenja v EU.

Osredotočeni so predvsem na naslednja tematska področja: udejanjanje državljanskih pravic, s poudarkom na pravici do prostega gibanja in bivanja na ozemlju držav članic, krepitev NVO sektorja v razširjeni EU ter spodbujanje politične participacije z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Kaj prinaša članstvo?

ECAS krepi zmogljivosti svojih članic z zagotavljanjem informacij o finančnih virih ter aktualnih evropskih politikah, nudenjem svetovalnih storitev, raziskovalno dejavnostjo, zagovorništvom ter drugimi podpornimi storitvami. Od januarja 2015 imajo zgolj eno kategorijo članstva, v okviru katere ponujajo naslednje storitve:

  • prost dostop do ECAS-ovega vodiča za financiranje neprofitnih organizacij;
  • mesečni novičnik o aktualnih razpisih in javnih naročilih;
  • možnost oglaševanja o aktivnostih in projektih članskih organizacij preko ECAS-ovih informacijskih kanalov;
  • informacije o informativnih dnevih, konferencah in drugih pomembnih dogodkih Evropske komisije in njenih izvajalskih agencij;
  • nasvete v zvezi s konkretnimi razpisi in programi financiranja.

Do vseh teh informacij lahko članice prosto dostopajo preko članskih spletnih strani, ki so zaprte za splošno javnost. Poleg zgoraj naštetih ECAS svojim članom nudi še po meri narejene storitve po ugodnejši ceni (od raziskav in analiz na temo evropskih vprašanj do organizacije študijskih obiskov, izmenjav, konferenc ter drugih podpornih aktivnosti).

Na drugi strani članstvo prinaša nekatere obveznosti, med katerimi je tudi plačilo članarine. Ta je v letu 2016 znašala 125 EUR (organizacije) oziroma 75 EUR (posamezniki). 

Kdo se lahko pridruži združenju ECAS?

Članstvo v ECAS je odprto za nevladne organizacije, javne institucije in posameznike, ki podpirajo cilje združenja. Delujejo lahko na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni.

Kako se včlaniti?

Na njihovi spletni strani najdete  prijavni obrazec, ki ga obenem s plačilom letne članarine pošljete na njihov naslov. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.