european citizen action service – ecas

Prizadeva si za krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij v razširjeni Evropi, polno udejanjanje državljanskih pravic ter aktivno participacijo in odgovorno vodenje. Trenutno združuje okoli 130 organizacij in posameznikov iz Evrope in širše soseščine, ki so aktivne na različnih področjih, vse od spodbujanja demokracije, človekovih pravic in enakosti, aktivnega državljanstva, pravic otrok in mladih do krepitve kulturnega in ustvarjalnega sektorja, zdravja in socialne blaginje, okolja in trajnostnega razvoja, pravic potrošnikov, etičnega podjetništva, transparentnosti in boja proti korupciji ...

Osredotočeni so predvsem na naslednja tematska področja: udejanjanje državljanskih pravic, krepitev NVO sektorja v razširjeni EU ter spodbujanje politične participacije z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Kaj prinaša članstvo?

ECAS krepi zmogljivosti svojih članic z zagotavljanjem informacij o finančnih virih ter aktualnih evropskih politikah, nudenjem svetovalnih storitev, raziskovalno dejavnostjo, zagovorništvom ter drugimi podpornimi storitvami. Za več informacij o članstvu ter o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, preverite njihovo spletno stran.

Kdo se lahko pridruži združenju ECAS?

Članstvo v ECAS je odprto za nevladne organizacije, javne institucije in posameznike, ki podpirajo poslanstvo in cilje združenja. Delujejo lahko na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni. Podrobnejše informacije o pogojih članstva najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želite pridružiti mreži ECAS, najdete prijavni obrazec in vse informacije v zvezi s postopkom včlanitve na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena katera od slovenski NVO?

V mrežo ECAS je vključen Inštitut za elektronsko participacijo – INePA. Druge člane, mreža trenutno združuje 73 organizacij in 57 posameznikov, najdete na njihovi spletni strani.