european network on cultural management and policy (encatc)

Glavni cilj ENCATC je razvoj izobraževanja na področju kulturnega menedžmenta in kulturne politike na evropski in mednarodni ravni, kar dosega v okviru štirih ključnih področij delovanja: zagovorništva, mreženja, izobraževanja in raziskovanja.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v Evropski mreži za izobraževanje na področju kulturnega menedžmenta in kulturnih politik (ENCATC) prinaša številne ugodnosti, med drugim:

 • priložnost za razvoj in nadgradnjo vaših učnih načrtov in metod poučevanja;
 • izmenjavo informacij, dobrih praks in strokovnega znanja z drugimi članicami;
 • dostop do znanstvenega gradiva;
 • možnost sodelovanja s sorodnimi organizacijami in partnerskih prijav na mednarodne razpise;
 • možnost sooblikovanja politik na EU ravni z vključevanjem v ENCATC zagovorniške aktivnosti;
 • možnost brezplačne udeležbe ali udeležbe z nižjo kotizacijo na raznih izobraževanjih in dogodkih;
 • možnost za promocijo vaših izobraževanj;
 • možnost sodelovanja oz. pridobitve sredstev iz shem mobilnosti.

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine, pri čemer je višina letne članarine odvisna od vrste članstva. V letu 2019 je znašala 517 evrov za polnopravne člane, 342 evrov za pridružene člane in 207 evrov za posameznike.

Kdo se lahko pridruži?

ENCATC ima štiri oblike članstva:

 • polnopravno članstvo - polnopravni člani so visokošolske institucije in centri za usposabljanje, ki izvajajo priznane programe izobraževanja na področju kulturnega menedžmenta in kulturnih politik;
 • pridruženo članstvo – pridruženi člani so organizacije, institucije in mreže, ki imajo pomembno vlogo na področju izobraževanja in kulture;
 • podporno članstvo – podporni člani so organizacije, institucije, podjetja …, ki so pripravljeni podpreti mrežo ENCATC, njene aktivnosti ali dogodke;
 • posamezniki - so bivši ENCATC člani, umetniki, raziskovalci, trenerji in kulturni menedžerji, ki v danem trenutku niso vključeni v nobeno institucijo ali organizacijo.

Več informacij o pogojih članstva ter o ugodnostih in obveznostih, ki jih to prinaša, najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Za včlanitev je potrebno izpolniti obrazec, ki je objavljen na njihovi spletni strani. Na isti spletni strani najdete povezavo na statut mreže, v katerem so podrobno opredeljeni vsi pogoji, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V Evropsko mrežo za izobraževanje na področju kulturnega menedžmenta in kulturnih politik (ENCATC) trenutno ni vključena nobena organizacija iz Slovenije. Druge članice, mreža jih združuje 163, najdete na njihovi spletni strani.