*
*
*
*
Vse zgornje podatke bomo uporabili za potrebe organizacije posveta, določen del (ime, priimek, organizacija) bomo posredovali DG REGIO kot financerju posveta. Dostop do teh podatkov imajo sicer tudi drugi organi nadzora nad porabo EU sredstev.
Posvet se  izvaja v okvir projekta »Govoriš kohezijsko?«, katerega vodilni  partner je Radio študent, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana, zato bodo ti podatki posredovani tudi njemu.
Na posvetu obstaja večja verjetnost, da vas fotografiramo in da se vaša fotografija objavi na svetovnem spletu ali v medijih.
Več informacij o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov, o dobi hrambe, njihovem posredovanju tretjim osebam in podlagah za obdelavo najdete tukaj.
 
*
Več o soglasju za vpis podatkov na skupno listo prisotnosti in o obveznosti potrjevanja prisotnosti pred začetkom dogodka najdete tukaj.