Kako ravnati v času koronavirusa in kakšni ukrepi so namenjeni nevladnim organizacijam, ki imajo zaposlene delavce?  Za lažje razumevanje smo vam pripravili praktični pregled možnih situacij s pojasnilom, kaj izplačati in kako to pravilno narediti. FURS je objavil posebne REK-1 obrazce, na katere bodite tudi pozorni v tabeli.

 
SITUACIJA
PLAČA/NADOMESTILO/DODATEK
PLAČNIK
IZVEDBA
Delavec normalno dela
Plača + krizni dodatek1
NVO
Plačo s sorazmernim kriznim dodatkom izplačajte na dogovorjen plačilni dan (če ste plačo nakazali pred sprejetjem zakona, krizni dodatek izplačajte naknadno). Za obdobje do 13. 3. 2020 izpolnite za plačo REK-1 vrsta dohodka 1001; Za obdobje od 13. 3. dalje pa v času epidemije izpolnite REK-1 vrsta dohodka 1002 Plača za delo v času epidemije IN za krizni dodatek REK-1 Vrsta dohodka 1190 dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo. Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 13. 3. 2020 obračunajte in izplačajte, za obdobje od 13. 3. 2020 pa le obračunajte.
Delavec, kateremu je bilo odrejeno delo na domu ali drugo delo
Plača + krizni dodatek1
NVO
Plačo s sorazmernim kriznim dodatkom izplačajte na dogovorjen plačilni dan (če ste plačo nakazali pred sprejetjem zakona, krizni dodatek izplačajte naknadno).
 
Za obdobje do 13. 3. 2020 izpolnite za plačo REK-1 vrsta dohodka 1001; Za obdobje od 13. 3. dalje pa v času epidemije izpolnite REK-1 vrsta dohodka 1002 Plača za delo v času epidemije IN za krizni dodatek REK-1 Vrsta dohodka 1190 dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo
 
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 13. 3. 2020 obračunajte in izplačajte, za obdobje od 13. 3. 2020 pa le obračunajte.
Delavec, ki je odsoten zaradi višje sile (zaradi varstva otrok, ustavitve javnega prometa, zaprtja mej s sosednjimi državami)
Nadomestilo v višini 80 % njegove povprečne mesečne plače zadnjih treh mesecev, a ne manj kot 940,58 EUR
Izplača NVO, ki pa  ga na podlagi zahtevka država povrne2
Nadomestilo plače izplačajte na dogovorjen plačilni dan.
 
Vložite zahtevek za povrnitev izplačanega nadomestila plače pri ZRSZ najkasneje do 19. 4. 2020 (če je delavec odsoten že pred 11. 4. 2020) oziroma v 8 dneh od začetka odsotnosti zaradi višje sile.
 
Za obdobje do 13. 3. 2020 izpolnite za plačo REK-1 vrsta dohodka 1001; Če je delavec delal tudi po 13. 3. 2020, torej ni ves čas odsoten, za to obdobje izpolnite REK-1 vrsta dohodka 1002 Plača za delo v času epidemije IN za krizni dodatek REK-1 Vrsta dohodka 1190 dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo . 
 
Za obdobje od 13. 3. dalje, za čas, ko je delavec odsoten zaradi višje sile, izpolnite REK-1 obrazec za izplačilo nadomestila (vrsta dohodka 1004). Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo zaradi višje sile vpišite  v polje M02.
 
Vse socialne prispevke za čas od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 obračunajte. Če ste od ZRSZ že prejeli sklep o povračilu izplačanih nadomestil, vam prispevkov ni treba plačati. 
Delavec, kateremu je bilo zaradi poslovnega razloga odrejeno začasno čakanje na delo doma 
Nadomestilo v višini 80 % njegove povprečne mesečne plače zadnjih treh mesecev, a ne manj kot 940,58 EUR
Izplača NVO, ki pa ga na podlagi zahtevka država povrne2
Nadomestilo plače izplačajte na dogovorjen plačilni dan.
 
Vložite zahtevek za povrnitev izplačanega nadomestila plače pri ZRSZ  najkasneje do 19. 4. 2020 (če je delavec na čakanju že pred 11. 4. 2020) oziroma v 8 dneh od dne odreditve čakanja.
 
Za obdobje do 13. 3. 2020 izpolnite za plačo REK-1 vrsta dohodka 1001; če je delavec delal tudi po 13. 3. 2020, torej ni ves čas na čakanju doma, za to obdobje izpolnite REK-1 vrsta dohodka 1002 Plača za delo v času epidemije IN za krizni dodatek REK-1 Vrsta dohodka 1190 dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo . 
 
Za obdobje od 13. 3. dalje, za čas, ko je delavec odsoten zaradi višje sile, izpolnite REK-1 obrazec za izplačilo nadomestila (vrsta dohodka 1004). Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo za čakanje na delo zaradi epidemije delodajalec vpiše v polje M01.
 
Vse socialne prispevke za čas od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 obračunate. Če ste od ZRSZ že prejeli sklep o povračilu izplačanih nadomestil, vam prispevkov ni treba plačati.
Zdravemu delavcu je bila z odločbo Ministrstva za zdravje odrejena karantena in mu NVO ne more odrediti dela na domu
Do 29. 3. 2020 nadomestilo v višini 50 % povprečne mesečne plače, a ne manj kot 658,41 EUR bruto
 
Od 29. 3. 2020 nadomestilo v višini 80 % povprečne mesečne plače iz zadnjih treh mesecev
Do 29.3. 2020: NVO
 
Od 29. 3. 2020: NVO, a nadomestilo na podlagi pogodbe država povrne3
Nadomestilo plače izplačajte na dogovorjen plačilni dan.
 
Vložite vlogo za povrnitev izplačanega nadomestila plače pri ZRSZ najkasneje v 8 dneh od odreditve karantene.
 
Izpolnite obrazec REK-1, kjer po potrebi ločite plačo in nadomestilo plače (za obdobje odsotnosti zaradi karantene).
 
Vse socialne prispevke obračunate in izplačate.
Delavec je odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni 
Nadomestilo plače v višini 80 % delavčeve plače v preteklem mesecu4
Do 11. 4. 2020: NVO
 
Od 11. 4. 2020 izplača NVO, a na podlagi zahtevka povrne država 
Nadomestilo plače izplačajte na dogovorjen plačilni dan.
 
Vložite zahtevo za refundacijo pri ZZZS (najkasneje do 30. 9. 2020).
 
Izpolnite obrazec REK-1, kjer po potrebi ločite plačo in nadomestilo plače (za obdobje odsotnosti zaradi bolniškega staleža).
 
Vse socialne prispevke obračunate in izplačate.
Delavec je odsoten z dela zaradi izolacije do 90 dni6
Nadomestilo plače v višini 90 % povprečne mesečne plače in nadomestil izplačanih v koledarskem letu pred letom odsotnosti
NVO, a na podlagi zahtevka povrne država
Nadomestilo plače izplačajte na dogovorjen plačilni dan.
 
Vložite zahtevo za refundacijo pri ZZZS
 (najkasneje v treh letih od izplačila).
 
Izpolnite obrazec REK-1, kjer po potrebi ločite plačo in nadomestilo plače (za obdobje odsotnosti zaradi bolniškega staleža).
 
Vse socialne prispevke obračunate in izplačate.
 

Opomba: REK-1 obrazci bodo za oddajo predvidoma znova omogočeni 23. 4. 2020. Zaradi zamude pri oddaji REk-1 do ponovne možnosti oddaje ne boste v zamudi oziroma prekršku. 

Več o pogojih za NVO, na podlagi katerih so upravičene do povrnitve izplačil nadomestil plače, si lahko preberete tukaj.

1 Obveznost izplačila kriznega dodatka ne velja za delavca, katerega zadnja izplačana bruto plača je presegala trikratnik minimalne plače (2.821,74 evrov bruto).

2 Povračilo plače se  izplačuje mesečno, in sicer 10. dan v mesecu za pretekli mesec. Če boste pravočasno vložili popolno vlogo na ZRSZ in nato prejeli sklep ZRSZ o povračilu izplačanih nadomestil plače ter na dan 28. 4. 2020 imeli oddan i-REK, lahko prvo nakazilo pričakujete 11. maja (povračilo izplačila nadomestila za mesec marec). ZRSZ bo podatke za povračilo nadomestil plač preverjal na podlagi i-REK obrazcev, in sicer na dan:

  • 28. 4. 2020 za izplačila delodajalcu 11. 5. 2020,
  • 29. 5. 2020 za izplačila delodajalcu 10. 6. 2020 ter
  • 29. 6. 2020 za izplačila delodajalcu 10. 7. 2020.

3 ZRSZ vam bo po odločbi o ugoditvi vaše vloge poslal v podpis pogodbo, ki bo podlaga za mesečno povračilo izplačila nadomestila. Povračilo bo izplačano na zadnji dan meseca, ki sledi izplačilu nadomestila.

4 Okužba na delovnem mestu se šteje kot poškodba pri delu in se nadomestilo določi v višini 100 % povprečne mesečne plače in nadomestil izplačanih v koledarskem letu pred letom poškodbe. Ne pozabite tega ustrezno prijaviti kot poškodbo pri delu (obrazec ER-8).

5 Gre za bolniško odsotnost zaradi izolacije, oznaka 08 na bolniškem listu.