Izplačilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo bo država delno povrnila za napotitve do 31. julija z možnostjo podaljšanja do konca septembra. Povračila nadomestil plač za delavce v karanteni, katerim ne boste mogli zagotavljati dela od doma, pa bo država povrnila za čas do konca septembra. Višina nadomestila plače bo odvisna od vzroka za karanteno. Za obvestilo Zavodu RS za zaposlovanje o odreditvi skrajšanega delovnega časa boste po novem imeli osem delovnih dni od dneva odreditve.

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi še v juliju 2020

Državni zbor je dne 9. 7. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV). Zakon bo začel veljati predvidoma 11. 7. 2020, a določa, da tudi v mesecu juliju velja ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Ukrep velja od 1. julija 2020 za ves mesec julij. Vlada RS pa lahko ukrep podaljša do 31. avgusta 2020 oziroma 30. septembra 2020.

Še vedno velja, da ste do ukrepa upravičene nevladne organizacije, ki ocenjujete, da vam bodo prihodki v letu 2020 upadli za več kot 10 %.  Pogoj upada prihodkov ne velja za NVO, ki imate status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah ali status invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah.

Za delavce, ki jih boste napotili na začasno čakanje na delo od 1. julija dalje, morate pri Zavodu RS za zaposlovanje vložiti elektronsko vlogo v osmih dneh, odkar je bil delavec napoten na čakanje na delo doma. Če ste delavca napotili na začasno čakanje pred 11. julijem, morate vlogo na Zavod RS za zaposlovanje vložiti do predvidoma 19. julija. Novo vlogo morate vložiti tudi tiste organizacije, ki že imate delavce na čakanju in jim boste napotitev na čakanje le podaljšali.

Vse o postopku napotitve delavca na začasno čakanje na delo, pridobitvi pravice do povračila izplačanega nadomestila plače, pravicah in obveznostih si preberite tukaj.

Država bo povrnila celotno izplačilo nadomestila plače delavcu, ki dela ne more opravljati zaradi odrejene karantene

Od predvidoma 11. julija dalje ponovno velja, da lahko zaprosite za  povračilo izplačila nadomestil plače delavcu, ki  zaradi odrejene karantene ne more delati. Država bo izplačilo nadomestila plače povrnila v celoti in sicer za obdobje odrejene karantene, a najdlje do 30. septembra 2020.

Do nadomestila plače zaradi odrejene karantene imajo pravico delavci, ki:

  • so se odpravili v državo na zelenem ali rumenem seznamu in jim je bilo ob prehodu meje v RS odrejena karantena;
  • so bili v stiku z okuženo osebo in do stika ni prišlo med opravljanjem dela v NVO;
  • so bili v stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za NVO;
  • so se odpravili v državo, ki je na rdečem seznamu, zaradi rojstva otroka ali  smrti staršev (oče, mati, zakonec/zunajzakonski partner starša, posvojitelj) ali smrti zakonca/zunajzakonskega partnerja, smrti otroka/posvojenca ali otroka zakonca/zunajzakonskega partnerja;
  • so javni uslužbenci in jim je bila odrejena karantena zaradi opravljanja službenih nalog.

Višina nadomestila je odvisna od vzroka odrejene karantene. Vlogo za povračilo izplačanega nadomestila plače boste od predvidoma 11. julija vložili pri Zavodu RS za zaposlovanje, in sicer v tridesetih dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene.

Kako pravilno določiti višino nadomestila in več o postopku uveljavitve ter pravic in obveznosti organizacije, si preberite tukaj.

Pisno odredbo o delu s skrajšanim delovnim časom morate na Zavod RS za zaposlovanje poslati v osmih dneh od dneva odreditve

ZIUPDV posega tudi v določbe Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Ne samo, da morate Zavod RS za zaposlovanje v treh delovnih dneh obvestiti o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom, od 11. julija dalje boste morali v osmih delovnih dneh od odreditve zavodu predložiti tudi pisno odredbo o delu s skrajšanim delovnim časom. Obveznost pošiljanja odredbe zavodu ni vezana na to, ali boste zaprosili za subvencijo.

Prav tako je postavljen rok, do kdaj lahko pri Zavodu RS za zaposlovanje vložite vlogo za dodelitev subvencije zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Vlogo je potrebno vložiti sicer v 15 dneh od odreditve skrajšanega delovnega časa in najpozneje do 10. decembra 2020.

Zakon pa prinaša tudi dodatno obveznost za NVO, ki ste odredile delavcu delo s skrajšanim delovnim časom. Tako velja, da morate Zavod RS za zaposlovanje predhodno obvestiti, ko delavca pozovete, da znova opravlja delo s polnim delovnim časom.

Prinaša pa tudi daljši seznam, kjer je so opisane kršitve in predvidene globe za posamezno kršitev za delodajalce in njihove odgovorne osebe – prejemnike subvencije.

Financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži

Za domove za starejše, posebne socialno varstvene zavode za odrasle, varstveno delovne centre in socialno varstvene zavode za usposabljanje, ki v javni mreži izvajajo socialnovarstvene in zdravstvene storitve, bo država v naslednjih dveh letih zagotavljala financiranje dodatnih kadrov.

Samo metodologijo, postopek in pogoje za dodelitev javnih sredstev bo predpisala Vlada RS z uredbo, ki jo mora Vlada RS sprejeti do predvidoma 11. avgusta 2020.