31. decembra 2020 je zadnji dan za uveljavljanje nekaterih ukrepov iz PKP5 in PKP6. Za vas smo na enem mestu zbrali vse ukrepe, za katere lahko izjave oziroma vloge oddate le še do takrat.

Do 31. 12. 2020 morate tako družbeniki v zavodih, ki ste kot direktorji vključeni v obvezna socialna zavarovanja na podlagi šifre 040, oddati izjavo za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za mesec oktober, november in december. Prav tako je to zadnji dan za oddajo vloge za povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok. O tem smo več pisali tukaj.

Zadnji decembrski dan je tudi zadnji dan za oddajo izjave za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za upravičeno obdobje, in sicer za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020. Ali ste upravičeni do te pomoči in kakšen je postopek, si preberite tukaj.

Prav tako pa je potrebno (zaenkrat) do 31. 12. 2020 oddati tudi vlogo, če želite uveljavljati odlog plačila davkov ali obročno plačilo davkov. Gre za primere, ko ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni Covid-19. V primeru, da bo Vlada RS ta ukrep s sklepom podaljšala, boste vlogo lahko vložili do novega roka prenehanja ukrepa.

Vse zgoraj naštete vloge in izjave je potrebno oddati elektronsko, prek portala eDavki. Izjemoma se lahko le vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije vloži po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer ste vpisani v davčni register.

Iz Zavoda RS za zaposlovanje pa sporočajo, da kljub podaljšanju ukrepa subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, tj. do 30. junija 2021, vloge za to subvencijo zaenkrat še ni mogoče oddati. To bo mogoče takoj, predvidoma z uveljavitvijo PKP7.