Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Medresorsko komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito. Za predstavnika nevladnih organizacij je bil imenovan Boris Nusdorfer, za namestnika pa Borut Ambrožič.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v v Medresorsko komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito.

V roku za prijavo upravičencev in kandidatov je prispelo sedem popolnih prijav za upravičence, to je organizacije, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Nevladne organizacije so predlagale sledeče kandidate:

  • Teodor Goznikar (predlagatelj Zavod 116, zavod za storitve s povečano družbeno vrednostjo)
  • Boris Nusdorfer (predlagatelj Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Ljubljana)
  • Borut Ambrožič (predlagatelj Rdeči križ Slovenije-Območno združenje Maribor)
  • Jure Trbič (predlagatelj Zavod UP, zavod za upravno poslovanje)

 

15. 12. 2015 je potekala javna predstavitev kadidatov, na kateri je prišlo do imenovanja predstavnika in namestnika predstavnika s soglasjem. Za predstavnika je tako imenovan Boris Nusdorfer, za namestnika pa Borut Ambrožič.