Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Nacionalno skupino za revizijo poklicnih standardov na področju naravovarstva in okoljevarstva. Za predstavnika NVO sta imenovana Edin Behrić in dr. Metka Špes.

Do roka, predvidenega za prijavo, sta prispeli dve prijavi za sodelovanje in dve kandidaturi, in sicer so nevladne organizacije predlagale: 

  • Društvo Ekologi brez meja je predlagalo Edina Behrića;
  • Zveza geografov Slovenije je predlagala dr. Metko Špes.


Ker je bil namen postopka izbor dveh predstavnikopv in sta bila tudi predlagana dva kandidata, sta bila za predstavnika nevladnih organizacij avtomatično imenovana Edin Behrić in dr. Metka Špes.