Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v usmerjevalni odbor projekta Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev.

Do roka, navedenega v javnem pozivu, je prispelo 14 prijav za sodelovanje in štiri kandidature. Nevladne organizacije so predlagale sledeče kandidate:

Sonja Štramec Nemec (predlagatelji Društvo za fenilketonurijo Slovenije in drugi)
Maja Kebe Radulović (predlagatelj Društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami Stara gora, Nova Gorica)
Inge Zorec (predlagatelj Zveza nevladnih organizacij za avtizem)
Iztok Suhadolnik (predlagatelj Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo

28. 9. 2017 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidati ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so bile istega dne razpisane volitve.

Na volitvah je sodelovalo 10 organizacij z glasovalno pravico. Kandidati za predstavnika so prejeli sledeče število glasov:

  • Iztok Suhadolnik: 5 glasov,
  • Sonja Štramec Nemec: 3 glasovi,
  • Maja Kebe Radulović: 1 glas,
  • Inge Zorec: 1 glas.

 
Ker je bil namen postopka izbora imenovanje enega predstavnika nevladnih organizacij, je bil za predstavnika imenovan kandidat, ki je prejel najvišje število glasov, to je Iztok Suhadolnik.

Sklep o imenovanju