Prvi meseci naših analiz in izkušenj z delavnic za nevladne organizacije so pokazali, da je pri uresničevanju prihajajoče uredbe o varovanju osebnih podatkov v nevladnih organizacijah še veliko dela. Časa je res izjemno malo, a naši strokovnjaki še vedno lahko pomagajo, preden bo resnično prepozno.

Ena najpogostejših težav, ki jih nevladne organizacije še niso odpravile, je zbiranje podatkov na zalogo, to pomeni zbiranje in hrambo podatkov, ki jih organizacija trenutno ne potrebuje, bodo pa morda kdaj v prihodnje prišli prav, na primer davčne številke članov, za katere društvo meni, da lahko pridejo prav, če člani morda nekoč ne bi bili več prostovoljci, pač pa bi se jim izplačala kakšna nagrada za delo, in podobno.

 

Drugo problematično področje so pogodbe s ponudniki IT storitev, oblačnih storitev ali računovodstva in drugimi t. i. pogodbenimi obdelovalci, kjer iz prakse ugotavljamo, da je v teh pogodbah običajno le neka splošna klavzula, da bo pogodbenik obdeloval in zagotavljal varovanje podatkov v skladu z zakonodajo, konkretnih določb, ki jih zahteva nova uredba, pa v pogodbah ni. Tukaj so še posebno pomembni vsebina, trajanje in namen obdelave osebnih podatkov in kategorije posameznikov, o katerih se osebni podatki obdelujejo. Iz prakse ravno tako opažamo, da organizacije ne poskrbijo, da so delavci pogodbenika zavezani k zaupnosti osebnih podatkov, s katerimi delajo, in da nimajo sprejetih ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za varovanje osebnih podatkov.

 

Tretja, a morda najpomembnejša stvar, ki jo opažamo pri svetovanju nevladnim organizacijam ali na delavnicah o dotični temi, pa je posredovanje podatkov o članih organizacije tretjim osebam. Še vedno precej nevladnih organizacij svojim financerjem, zvezam ali pogodbenikom posreduje informacije o svojih članih, pri čemer člani tega sploh ne vedo – tega v prihodnje nikakor ne bodo smeli več početi.

 

Kot ugotavlja vodja CNVOS-ove pravne službe Matej Verbajs, je v resnici največji problem ta, da se nevladne organizacije (zaradi pomanjkanja znanja) niti ne zavedajo, da delajo v nasprotju z novo uredbo. Dodaja še, da ga skrbi, da bo stanje podobno tudi po 25. maju.