V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih štiriintrideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o izvajanju predhodnega svetovanja 5. 2. 2019 19. 2. 2019  Več informacij
Pravilnik o popisu in ocenitvi premoženja oseb pod skrbništvom in o sestavi in vsebini skrbniškega poročila 5. 2. 2019 19. 2. 2019  Več informacij
Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku 5. 2. 2019 19. 2. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank 1. 2. 2019 5. 3. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov 24. 1. 2019 28. 2. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini 21. 1. 2019 20. 2. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence 4. 2. 2019 6. 3. 2019 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v Občini Kidričevo 18. 1. 2019 18. 2. 2019 Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo 16. 1. 2019 15. 2. 2019 Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b - širitev 2 v Občini Kidričevo 25. 1. 2019 25. 2. 2019  Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru P2e - širitev v občini Kidričevo 25. 1. 2019 25. 2. 2019  Več informacij
Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in soproizvodnji z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo  22. 1. 2019 22. 2. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona 21. 1. 2019 21. 2. 2019  Več informacij
Pravilnik o skupnih varnostnih kazalnikih  7. 2. 2019 11. 3. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe 2017/352/EU o vzpostavitvi okvira za izvajanje pristaniških storitev in skupnih pravil o finančni preglednosti pristanišč 5. 2. 2019 20. 2. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva  11. 1. 2019 14. 2. 2019   Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov 30. 1. 2019 14. 2. 2019  Več informacij
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji 6. 2. 2019 21. 2.2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o elektronskih komunikacijah 16. 1. 2019 28. 2. 2019  Več informacij
Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku 21. 1. 2019 21. 2. 2019  Več informacij
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju Ministrstva za javno upravo 28. 1. 2019 4. 3. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj EU 7. 2. 2019 9. 3. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet 11. 1. 2019 11. 2. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči 11. 1. 2019 15. 2. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi 22. 1. 2019 21. 2. 2019  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih 17. 1. 2019 20. 2. 2019  Več informacij
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije 24. 1. 2019 22. 2. 2019  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13  24. 1. 2019 22. 2. 2019  Več informacij
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja 28. 1. 2019 11. 2. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča - Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92 7. 2. 2019 18. 2. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 7. 2. 2019 20. 2. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu    7. 2. 2019 20. 2. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Nacionalna strategija "eno zdravje" za obvladovanje odpornosti mikrobov (2019-2024)

21. 1. 2019 18. 2. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom 24. 1. 2019 15. 2. 2019  Več informacij