V našo bazo podatkov – najbolj obsežno javno dostopno bazo podatkov o nevladnem sektorju v Sloveniji –  smo vnesli sveže podatke o javnem financiranju nevladnih organizacij v letu 2018. Iz analiz, ki jih pripravljamo že od leta 2003, je razvidno, da se je obseg javnega financiranja v petnajstih letih podvojil: leta 2003 so nevladne organizacije prejele 166,76 milijona evrov javnih sredstev, lani pa 333,15 milijona evrov.

Od tega so nevladne organizacije 311,41 milijonov evrov prejele od neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (ministrstva, občine, javne agencije in zavodi), 21,74 milijonov evrov pa s strani Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij (FIHO) in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO).

68,14 odstotkov vseh javnih sredstev so prejele nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu. Proračunska javna sredstva je v letu 2018 uspelo pridobiti 15.691 nevladnim organizacijam. Več o tem, koliko denarja so nevladnim organizacijam namenila ministrstva, občine, javni zavodi itd., preberite tukaj

Osvežili smo tudi članke, kjer lahko spremljate bolj podrobne podatke o javnem financiranju s strani ministrstev, občin ter javnih podjetij. Tu lahko med drugim preberete, da so javna podjetja in druge osebe javnega prava v letu 2018 nevladnim organizacijam namenila 20,51 milijona evrov: največ Študentska organizacija Slovenije, ki je med 58 različnih nevladnih organizacij razdelila 3,74 milijona evrov.

Nevladne organizacije so od ministrstev v lanskem letu sicer skupno prejele 99,91 milijona evrov, kar je v primerjavi z letom 2003 153,16 odstotkov več. Največ sredstev je v letu 2018 nevladnim organizacijam namenilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer kar 41,71 odstotka vseh sredstev, ki so jih nevladne organizacije pridobile od ministrstev.

Med občinami je na prvem mestu Mestna občina Ljubljana s 17,86 milijona evrov. V skupnem seštevku pa so v letu 2018 občine nevladnim organizacijam namenile nekaj več kot 115 milijonov evrov oz. 84,36 odstotka več kot v letu 2003.