Vlada RS je 30. septembra objavila Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022.  Na seznamu ste vse nevladne organizacije, ki ste do 31. decembra 2021 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter ste bile v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu vpisane do 30. junija 2022. Na seznamu je 5.999 nevladnih organizacij.

Vsem nevladnim organizacijam, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, priporočamo, da preverite, ali ste uvrščene na seznam. Če vas na seznam kljub izpolnjevanju pogojev niso uvrstili, o tem obvestite pristojno ministrstvo, saj je to odgovorno za vpis v javno evidenco. Če pri tem potrebujete pomoč, nam sporočite (pišite nam na info@cnvos.si).

FURS bo pri določitvi zneska donacij iz dohodnine za leto 2022 upošteval zahtevke zavezancev, ki bodo na FURS prispeli najpozneje do 31. decembra 2022. To pomeni, da imate do 31. decembra 2022 čas, da svoje potencialne donatorje nagovorite, naj vam namenijo odstotek dohodnine ali del tega.

Davčni zavezanci lahko oddajo vlogo oziroma zahtevek za Namenitev dela dohodnine za donacije na naslednje načine:

  • Elektronsko prek portala eDavki. Na portalu je treba poiskati vlogo Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don). V vlogi je treba vpisati naziv organizacije, njeno davčno številko in višino odstotka, ki ga namenjate (0,1, %, 0,2 % … 1%). Če boste izbrali organizacijo, ki je ni na veljavnem seznamu, vam bo program oddajo vloge zavrnil.
  • Po pošti ali osebno v nabiralnik na krajevno pristojnem Finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. V tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana.
  • preko obrazca na CNVOS aplikaciji 1% dohodnine. Postopek namenitve dohodnine vašim članom in podpornikom lahko olajša naša aplikacija 1 % dohodnine. (aplikacija bo posodobljena tekom tega tedna)

Davčni zavezanci lahko izberejo največ deset organizacij, ki jim želijo nameniti del dohodnine, pri čemer seštevek vseh ne sme presegati 1 % dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko tako namenijo najmanj 0,1 %, lahko pa tudi 0,2 %, 0,3 % itd.

Obračun dela dohodnine za donacije za leto 2022 bo prvič izveden v septembru 2023. FURS bo zbrane zneske donacij upravičenim organizacijam tako nakazal do 30. septembra 2023.

 

Seznam upravičencev do donacij za leto 2022