Razpisali smo postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij v Delovno skupino za pripravo podzakonskega akta, ki ureja področje predstavnika družine na podlagi ZOPOPP. Delovna skupina bo pripravila podzakonski akt, ki opredeljuje naloge, mandat, strokovne kompetence in pristojnosti predstavnika družine, način njegovega sodelovanja z drugimi institucijami in posamezniki, dolžnost poročanja, nadzor nad izvajanjem, način izbora kandidatov in način financiranja. Kandidate in volilne upravičence lahko prijavite do 12. februarja.

Poziv nevladnim organizacijam

 

Razpisujemo postopek izbora enega (1) predstavnika nevladnih organizacij v Delovno skupino za pripravo podzakonskega akta, ki ureja področje predstavnika družine na podlagi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17 – v nadaljevanju: ZOPOPP).

 

CNVOS je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejel poziv k imenovanju predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju celostne zgodnje obravnave, v delovno skupino, ki bo na podlagi ZOPOPP pripravila podzakonski akt, ki opredeljuje naloge, mandat, strokovne kompetence in pristojnosti predstavnika družine, način njegovega sodelovanja z drugimi institucijami in posamezniki, dolžnost poročanja, nadzor nad izvajanjem, način izbora kandidatov in način financiranja.

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na celostne zgodnje obravnave ter ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju celostne zgodnje obravnave ter bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 

Glede na rok imenovanja, ki ga je postavil naročnik, so nekateri roki glede na določbe Poslovnika nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

4. 2. 2019 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
12. 2. 2019 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
13. 2. 2019 ob 11:00 – seja komisije za pregled prijav
18. 2. 2019 do 12:00– rok za dopolnitev prijav
18. 2. 2019 – objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
19. 2. 2019 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
19. 2. 2019 - začetek volitev (pogojno)
21. 2. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
25. 2. 2019 ob 13:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).
 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja celostne zgodnje obravnave.

 

Prijavnico za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Prijave pošljite:

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 12. 2. 2019 do polnoči.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujete na področju celostne zgodnje obravnave, da sodelujete v postopku izbora.

 

Sklep o začetku postopka    Poziv nevladnim organizacijam