Za uspešno delovanje organizacije ni pomembno le, da pridobi sredstva za izvajanje svojih projektov, ampak da projekte tudi uspešno izvede. Delavnica, ki jo bo v maju vodila naša projektna svetovalka Veronika Vodlan, udeležencem prinaša temeljna znanja in odgovore na vprašanja: Kako delovati po uspehu na razpisu, kako zgraditi projektni tim in koordinirati delo vseh partnerjev? Kako učinkovito izkoristiti potenciale kadrov? Kako upravljati s tveganji med izvajanjem projekta? Kako vrednotiti uspešnost projekta? Katera informacijska orodja nam pri tem pomagajo?

Delavnica je namenjena projektnim vodjem v nevladnih organizacijah, tako tistim, ki se vodenja projekta šele lotevajo, kot tudi tistim, ki imate z vodenjem projektov že izkušnje, a bi radi z novim znanjem aktivnosti izvajali z manj težav in večjo učinkovitostjo.

 

Želim se prijaviti