V juniju se iztečejo roki za interventne ukrepe povračila sredstev. Tako lahko do 10. junija 2021 oddate vlogo za delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa za svoje zaposlene, tudi če boste zaposlenemu delo s skrajšanim delovnim časom odredili do 30. junija 2021.

Ne pozabite, da je treba pred oddajo vloge, in sicer v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, na Zavod RS za zaposlovanje posredovati pisno odredbo za zaposlenega, ki mu je bilo odrejeno takšno delo. Več o subvencioniranju delovnega časa si lahko preberete tukaj.

V juniju se iztečeta še dva veljavna interventna ukrepa za omilitev posledic epidemije covida-19, katerih vlogo je potrebno oddati na Zavodu RS za zaposlovanje na portalu za delodajalce. 30. junij 2021 je rok za oddajo vloge za delno povračilo nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo in hkrati rok za povračilo nadomestila plač za zaposlene v karanteni ali tiste, ki dela ne morejo opravljati zaradi višje sile

30. junij 2021 pa je tudi skrajni rok za oddajo izjave za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (obrazec NF-IzjavaNFS). Do delnega povračila stroškov so upravičene nevladne organizacije, ki so bile med drugim za opravljanje gospodarske (pridobitne) dejavnosti registrirane najkasneje 1. 9. 2020, so imele na dan 28. 11. 2020 vsaj enega zaposlenega, so jim prihodki od prodaje upadli za vsaj 30 odstotkov in ocenjujejo, da bodo imele v tem obdobju neto izgubo. Vse o pogojih in višini povračila si preberite tukaj. Vlogo za izplačilo pomoči države morate vložiti prek portala eDavki pri Fursu.