Tako je podaljšan ukrep državnega povračila nadomestila plače za delavce, ki  so z dela odsotni zaradi odrejene karantene. Več o pravicah in dolžnostih ter postopku uveljavljanja povračil nadomestil si preberite tukaj. Ukrep je podaljšan do 31. marca 2021.

Podaljšan je tudi ukrep povračilo nadomestila plače za delavce, ki so z dela odsotni zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Več o pravicah in dolžnostih ter postopku uveljavljanja povračil nadomestil si preberite tukaj. Ukrep je podaljšan do 31. marca 2021.

Prav tako je podaljšan ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za ustanovitelje zavoda, ki so hkrati tudi poslovodna oseba (direktor) in so na podlagi 16. člena ZPIZ-2 vključeni v obvezno zavarovanje. Mesečni temeljni dohodek se uveljavlja na podlagi izjave, ki jo oddate pri FURSu. Ukrep se podaljša do 31. marca 2021, izjavo bo tako potrebno oddati najkasneje do tega datuma. Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka znaša 1.100 eurov. Do pomoči boste torej upravičeni še v januarju, februarju in marcu.

Do 31. marca 2021 je podaljšan tudi ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. Gre za ukrep, ki ustanoviteljem zavoda, ki so hkrati tudi poslovodna oseba (direktor) in so na podlagi 16. člena ZPIZ-2 vključen v obvezno zavarovanje, v primeru odrejene karantene ali nezmožnosti za varstvo otroka daje pravico zahtevati od 250 do 750 EUR (najmanj 250 EUR za 10 dni in največ 750 EUR). Vloga za povrnitev se vloži pri FURSu v roku 30 dni od nastanka okoliščin s potrdilom (o odrejeni karanteni ali nezmožnosti otrokovega obiskovanja vrtca).

Podaljšuje se tudi ukrep povračila delnih fiksnih stroškov. Več o njem lahko preberete tukaj. Podaljšuje se namreč upravičeno obdobje pomoči za katerega lahko zahtevate povrnitev. Upravičeno obdobje je po novem od oktobra 2020 do konca marca 2021.

Do 31. marca bo veljala tudi obveznost obveščanja Inšpektorata za delo v primeru, če delavcem odredite delo na domu. Več o delu na domu si lahko preberete tukaj.