Združenje proti spolnemu zlorabljanju vabi na dvodnevno izobraževanje »Prepoznavanje in ukrepanje v primerih spolnih zlorab otrok«, ki bo potekalo v petek in soboto, 16. in 17. 11. 2018.

Izobraževanje se bo vsebinsko nanašalo na temo prepoznavanja značilnosti in dinamike spolne zlorabe, značilnih ravnanj osumljencev, vloge policije in tožilstva pri razkrivanju teh kaznivih dejanj, vloge centrov za socialno delo s ciljem zaščite otroka, pričakovane pristope k timskemu delu in vlogo sodišča v okviru preiskave. Izobraževanje bo izhajalo iz konkretnih primerov, s podporo video posnetkov in simulacijo situacij. Na seminar so vabljeni strokovnjaki vseh profilov, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki. Izobraževanje je verificirano pri Socialni zbornici Slovenije v vrednosti 1 točke.

 

Spolna zloraba otrok do 15 leta starosti je problematika, ki jo je potrebno vedno znova obnavljati, da nas teža teh dejanj ne postavi v položaj njihovega zanikanja. Predvsem je nujno potrebno pridobivanje in osvežitev znanj za strokovne odločitve v primerih zaznave nekaterih opozorilnih znakov pri otrocih, kakor tudi v primerih morebitnih verbalnih sporočil otrok o zlorabi. Zaradi različnih razlogov lahko probleme minimiziramo, pri čemer so razlogi pogosto v šibki medsebojni podpori in povezanosti strokovnih delavcev, kar lahko izhaja tudi iz razlik v znanjih in informiranosti o tovrstnih problemih.

 

Izobraževanje bo potekalo v prostorih Združenja na Masarykovi 23 v Ljubljani. Cena izobraževanja je 80 EUR. Prijavnica na izobraževanje se nahaja v priponki. Več informacij o izvedbi seminarja in podroben program bodo v začetku novembra objavili na svoji spletni strani.

 

Prijavnica