Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj vabita na 3. nacionalno konferenco skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri z naslovom »Načela ustvarjalne skupnosti v praksi«, ki bo v sredo, 14. novembra 2018, v Ljubljani.

Domači in tuji praktiki s področja skupnostnih praks bodo imeli zanimiva predavanja o skupnih dobrinah, tudi tistih v digitalni obliki, in o njihovi uporabi v javno dobro za trajnostno ekološko in družbeno transformacijo na lokalni in globalni ravni. Z udeleženci bodo delili izkušnje s področij vzpostavljanja stanovanjske zadruge ter skupnostnega financiranja projektov obnovljive energije in njihove uporabe za izgradnjo socialnega kapitala v podeželski skupnosti.

 

V okviru konference bo potekala tudi delavnica za koordinatorje skupnostnih projektov pod mentorstvom Michela Bauwensa.

 

Več informacij, program in prijavnico najdete na dovoljzavse.si.