Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. je 5. oktobra v Mariboru organizirala strokovno konferenco z naslovom »Otrok, družina in odrasli potrebujejo podporo«.

Osrednji temi konference sta bili zgodnja obravnava in podporne storitve v skupnosti. Razprava je bila usmerjena predvsem v aktualna in še odprta vprašanja izvajanja nove zakonodaje na tem področju, ki se bo začela izvajati v letu 2019 – Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami ter  Zakona o osebni asistenci in Zakona o socialnem vključevanju.

 

Sklepi s konference so objavljeni na spletni strani zveze Sonček.