Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) vabi na posvet »Status v javnem interesu na področju informacijske družbe«, ki bo potekal v ponedeljek, 17. decembra, od 16. do 18. ure v Rampa Laboratoriju, Kersnikova 4, Ljubljana.

Namen posveta je vzpostaviti dialog med nevladnimi organizacijami o izhodiščih za pripravo Pravilnika o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe. Na posvetu bodo predstavljeni predlogi kriterijev za pomembnejše dosežke na področju delovanja NVO in njihovega izkazovanja ter do sedaj ugotovljena odprta vprašanja, ki terjajo pozornost pri pripravi pravilnika. Na posvetu podane pripombe in predlogi bodo smiselno vključeni v končni predlog vsebinskih izhodišč, ki bo posredovano Ministrstvu za javno upravo (Direktorat za informacijsko družbo).

Program dogodka in prijava udeležbe informacijska-druzba.org.