Ministrstvo za okolje in prostor začenja posvetovanje o predlogu posodobljene Predhodne ocene poplavne ogroženosti Republike Slovenije, ki vključuje tudi preveritev in posodobitev nabora območij pomembnega vpliva poplav.

Posvetovanje se nanaša na predlog posodobljenega dokumenta Predhodne ocene poplavne ogroženosti RS, ki skupaj s kartografskim gradivom vključuje tudi preveritev in posodobitev nabora območij pomembnega vpliva poplav.

Dokument najdete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Komentarje, predloge in pobude lahko podate do vključno 20. 12. 2018.