Orodje Učinek+ je v sodelovanju z britansko nacionalno agencijo Ecorys razvila slovenska nacionalna agencija za področje izobraževanja, usposabljanja in športa CMEPIUS, na Movitu pa so razvili delavnico in orodje prilagodili za potrebe prijaviteljev v program Erasmus+: Mladi v akciji.

Namen delavnice je pomagati projektnim ekipam pri razmišljanju o učinkih projektov, njihovem merjenju in zbiranju podatkov za dokazovanje učinkov ter usmerjanje izhodišč za razpravo o učinkih, kar privede do osnutka načrta učinkov vaše projektne ideje.

Delavnica bo potekala 21. januarja 2019 v Ljubljani. Več informacij in prijavnico na delavnico najdete na spletni strani Movita. Število mest na delavnici je omejeno.