Združenje slovenskih organizacij bolnikov z rakom ONKO NET vabi na okroglo mizo »Zaradi bolezni še ob socialno varnost?«, ki bo potekala v torek, 22. januarja 2018, od 11. do 13. ure v veliki predavalnici Onkološkega inštituta Ljubljana (Stavba C), na Zaloški cesti 2 v Ljubljani. 

Skupaj s strokovnjaki s področij zdravstva, socialnega varstva, prava in gospodarstva  želijo opozoriti na večplastne izzive, s katerimi se soočajo bolniki z rakom in mnogi drugi kronični bolniki.

Zahtevno zdravljenje in rehabilitacija terjata dolgotrajne bolniške odsotnosti, primanjkljaj prihodkov, neredko tudi omejitve pri delu, delo s krajšim delovnim časom, prikrajšanost za dodatna izobraževanja in napredovanja na delovnem mestu, neživljenjsko nizke invalidske pokojnine, težave pri najemanju posojil in zavarovanjih, lahko tudi socialno izolacijo in posledično oteženo reintegracijo v vsakdanje življenje. 

Pa ne le bolnikom, dolgotrajne bolniške odsotnosti zaradi naraščajočih izdatkov za bolniška nadomestila predstavljajo velik izziv tudi za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, delodajalcem pa prinašajo realne težave z nadomeščanjem sodelavcev ter  potrebnimi prilagoditvami delovnih mest.

Obstoječe zakonodajne rešitve zagotavljanja socialne varnosti bolnikom z rakom in drugim kroničnim bolnikom po oceni Združenja slovenskih organizacij bolnikov z rakom ONKO NET niso najustreznejše. Kako najti boljše sistemske alternative, ki bodo ustrezneje naslovile potrebe bolnikov, plačnika zdravstvenih storitev in delodajalcev?

O omenjenih izzivih bomo spregovorili:

  • Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • mag. Dean Premik, direktor Sektorja za izvedenstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,   
  • Branko Meh, predsednik Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije
  • prof. dr. Metoda Dodič – Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana
  • prim. dr. Nena Kopčavar Guček, specialistka družinske medicine Zdravstvenega doma Ljubljana   
  • doc. dr. Jaka Cepec, moderator foruma Pravna pomoč bolnikom z rakom in predsednik Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L
  • dr. Tanja Španić, predsednica Europe Donne in
  • Kristina Modic, predsednica Združenja ONKO NET in izvršna direktorica Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L.
 

Zaradi lažje organizacije prosijo, da na elektronski naslov modic.kristina@gmail.com do petka,  18. januarja 2019, potrdite svojo udeležbo.