Slovenija je na Indeksu zaznave korupcije Transparency International - Corruption Perception Index (CPI 2018) dosegla 36. mesto z oceno 60. V primerjavi s prejšnjim letom se je ocena Slovenije poslabšala za eno točko (61), na primerjalni lestvici držav pa je Slovenija izgubila 2 mesti.

Kot so ob objavi poudarili v Transparency International Slovenia, Slovenija tako že od leta 2012 ne beleži vidnejšega napredka na Indeksu zaznave korupcije. Ocenjujejo, da v Sloveniji še vedno ni ključnih sistemskih premikov, ki bi izboljšali stanje na področju boja proti korupciji in nas približali razvitejšim državam na področju preprečevanja in pregona korupcije. Več informacij ter dostop do indeksa na spletni strani TI Slovenia.