Iz WWF Adria sporočajo, da je 375.386 ljudi tekom posvetovanja o Okvirni direktivi o vodah pozvalo Evropsko komisijo, naj ohrani močne zakone za zaščito in obnovo evropskih rek, jezer in mokrišč.

Kampanja #ProtectWater je pod vodstvom nevladnih organizacij navdušila številne državljane po celi Evropi in širše, da se postavijo v bran evropskim rekam, jezerom in mokriščem ter zakonu, ki jih ščiti – Okvirna direktiva o vodah – medtem, ko Evropska komisija izvaja evalvacijo direktive, t.i. “fitness-check”. Kampanjo so oktobra 2018 skupaj začeli WWF, European Environmental Bureau, European Anglers Alliance, European Rivers Network in Wetlands International, združeni v koalicijo Living Rivers Europe. Kampanja je državljanom omogočila jasno izražanje svojega nestrinjanja s predlaganimi spremembami zakonodaje tekom javnega posveta. Podprlo jo je več kot 130 nevladnih organizacij, med drugim tudi Greenpeace, BirdLife in Friends of the Earth.

Uradna analiza EU javnega posveta, ki se je končal 11. marca, se pričakuje jeseni 2019, končna odločitev o bodoči zakonodaji pa v prvi polovici leta 2020. Kot so ob zaključku posvetovanja še sporočili iz WWF Adria, bo koalicija Living Rivers Europe natančno spremljala dogajanje, da ne pride do spremembe Okvirne direktive o vodah. Še naprej bo zahtevala, da države članice v celoti implementirajo direktivo in dosežejo dobro stanje voda najkasneje do leta 2027.