Konec marca je v Ljubljani v organizaciji Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, ki deluje v okviru Pedagoškega inštituta, potekala nacionalna konferenca ob zaključku projekta Skupaj – podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev (INTESYS). Ključne ugotovitve konference so sedaj dostopne na spletu.