Pedagoški inštitut vabi k prijavi povzetka na 4. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja«, ki bo potekala 18. in 19. septembra 2019, v prostorih ZRC SAZU v Ljubljani.

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi mednarodni vidik vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Vabilo najdete na spletni strani Pedagoškega inštituta. Rok za prijavo oz. oddajo povzetka prispevka so podaljšali do 30. aprila.