Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v javno razpravo posredovalo dva predloga zakonov s področja srenješolskega izobraževanja, in sicer Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah. Komentarje na oba predloga lahko posredujete do 6. maja 2019.