Filozofska fakulteta in Andragoško društvo Slovenije vabita na zaključno mednarodno konferenco projekta Old Guys Say Yes to Community (Erasmus+) z naslovom »Dejavnejša udeležba starejših moških v skupnosti«, ki bo potekala 11. maja 2019 v Stari elektrarni v Ljubljani.

Glavni namen projekta Old Guys je bil ugotoviti, zakaj se moški, starih 60 let ali več, vse bolj (samo)marginalizirajo oz. zakaj so vse manj dejavni v svoji skupnosti. Ta pojav je značilen tako za Slovenijo kot številne druge EU države, prav tako posledice nedejavnega staranja moških, ki se kažejo v osamljenosti, izolaciji, hitrejšem kognitivnem staranju, pomanjkanju emocialnega kapitala, socialnega kapitala, slabšem počutju in predvsem zdravju. Z obsežnimi kvalitativnimi raziskavami in analizami znanstvene literature ter drugih dostopnih podatkov so v okviru projekta opredelili temeljne probleme/ovire/prepreke, ki moške silijo v osamo oz. iz javnega, družbenega, dejavnega življenja po upokojitvi. Glede na ugotovitve so pripravili tudi rešitve, predloge, priporočila za nacionalne in lokalne organe ter za nevladne organizacije in civilno družno, primere dobrih praks, izobraževalne idr. programe, e-portale, znanstvene članke.

Na konferenci bodo prikazali kaj se z našo družbo dogaja ter zakaj se moški bolj kot ženske umikajo iz dejavnega družbenega življenja, kako lahko to preprečimo in kaj bi tovrstni premiki pomenili za širšo družbo. Poudarili bodo tudi pomen skupnostnega, transformativnega, priložnostnega in medgeneracijskega učenja v poznajšem življenjskem obdobju ter njihov doprinos h kakovosti življenja starejših odraslih.

Konferenca je namenjena predstavnikom nevladnih organizacij, državnim, občinskim in lokalnim institucijam ter organom, ki se srečujejo z vprašanji 'nevidnosti' starejših moških v skupnostnih aktivnostih ter kako izboljšati njihovo kakovost življenja, zdravje, počutje, zadovoljstvo itn. Prav tako je namenjena vsem nevladnim organizacijam, ki še ne vključujejo starejših odraslih v svoje programe, da premislijo in spoznajo, kako lahko z medgeneracijskim povezovanjem okrepijo svoje aktivnosti ter z novimi pristopi in dejanji odgovorijo tudi v prid večje participacije starejših moških v skupnosti.

Več informacij o projektu ter mednarodni konferenci najdete na oldguys.si. Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebne pa so prijave.