Platforma SLOGA išče raziskovalko za področje globalnega učenja. V okviru projekta Bridge 47 bo raziskovalka pripravila analizo področja globalnega učenja (GU) v Sloveniji in priporočila za nadaljnjo krepitev področja. Rok za prijave je 21. junij 2019.

Sredstva, ki so na razpolago: 3000 evrov + 100 evrov za izvedbo usklajevalnega sestanka

Pričakovanja: Raziskovalka bo pripravila analizo področja globalnega učenja (GU) v Sloveniji in priporočila za nadaljnjo krepitev področja. Namen analize in priporočil je, da bodo ključni deležniki bolje razumeli pomen GU na nacionalni in lokalni ravni. Priporočila bodo podlaga za pripravo Smernic za GU v posvetovalnem procesu z deležniki. Smernice pa bodo podlaga za zagovorniške aktivnosti za krepitev področja GU in njegove prepoznavnosti.

Več informacij najdete na tuditi.si. Rok za prijave je 21. junij 2019.

Opomba: Ženski slovnični spol se enakovredno uporablja ne glede na spol.