Slovensko društvo evalvatorjev vabi na javno predstavitev rezultatov vrednotenja Sistema ocenjevanja projektov v hrvaški kohezijski politiki s stališča njegove ustreznosti, učinkovitosti, uspešnosti in uveljavljanja horizontalnih načel. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 8. 7. 2019, v veliki sejni sobi Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v Ljubljani.

Poudarek predstavitve hrvaške študije bo na rezultatih vrednotenja Obrazca za ocenjevanje kakovosti projektov, ki se prijavijo na kohezijske razpise. Rezultati so lahko zanimivi za:

  • pripravljavce/ke teh obrazcev,
  • s stališča izboljšanja načina ocenjevanja v Sloveniji in
  • morebitni pripravi podobnega vrednotenja v Sloveniji.

Na dogodku bodo na konkretnih primerih opozorili tudi na standardne težave, s katerimi se srečujejo evalvatorji pri javnih naročilih za zbiranje ponudb za vrednotenje s strani različnih vladnih naročnikov (predvsem bodo izpostavili razpise MJU, MZZ, MKGP, MGRT, MIZŠ ter posebej vlogo MF pri tem), ki kažejo na vrsto neutemeljenih preprek, ki negativno vplivajo na razvoj avtohtonih evalvacijskih praks v Sloveniji.

Več informacij o dogodku, evalvacijski študiji in načinu prijave na dogodek najdete na sdeval.si.