Cmepius bo 27. avgusta v Ljubljani izvedel usposabljanje KATIS »S strateškim načrtovanjem mobilnosti do razvoja medkulturnih kompetenc«.

Na delavnici bodo udeleženci seznanjeni in se bodo tudi sami preizkusili v pisanju internacionaliziranih učnih izidov, preizkusili bodo orodja za samorefleksijo in prepoznavanje kompetenc, ki jih posameznik razvije na mobilnosti in se seznanili s pojmom internacionalizacije šole ter elementi za njen razvoj. Dogodek je namenjen učiteljem, profesorjem, vzgojiteljem in ostalemu pedagoškemu osebju, ki je bolj ali manj aktivno v mednarodnih projektih.

Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani Cmepiusa.