Zavod za šolstvo je objavil javni poziv h kandidiranju strokovnjakov za člane in predsednike komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji za obdobje 1. 9. 2019 – 31. 8. 2023.

Razpisne pogoje in vse ostale informacije najdete na spletni strani Zavoda za šolstvo. Rok za prijave se izteče 30. 6. 2019.