29. in 30. novembra 2019 bo v Kristalni palači potekal 14. kongres športa za vse. Nosilna tema letošnjega kongresa je ”Gibalna športna dejavnost za zdravje družine”, ki jo bodo obravnavali z različnih zornih kotov in tako ponudili priložnost, da se zainteresirana strokovna in splošna javnost seznani z najnovejšimi strokovnimi dognanji na tem področju. 

Kongres je namenjen športnim delavcem, medicinskim strokovnjakom in ostalemu strokovnemu osebju, ki deluje na področju spodbujanja gibanja in športne dejavnosti v Sloveniji; športnim klubom in društvom, ki jim vključevanje družin v programe prinaša novo poslovno priložnost, športnim zvezam ter vsem ostalim, ki delujejo na področju športne rekreacije.

Več informacij, program in prijavnico najdete na https://kongres.olympic.si/.