Agencija združenih narodov za ženske je 25. junija objavila poročilo z naslovom »Progress of the World’s Women 2019-2020: Families in a Changing World«, ki preučuje, kako spremembe v družinah vplivajo na pravice žensk in razkriva, da si večina držav lahko privošči družini prijazne politike.

Poročilo, ki vsebuje globalne podatke, analize in študije primerov, prikazuje raznolikost tipov družin in družinskih aranžmajev ter prinaša priporočila, kako zagotoviti, da bodo zakoni in politike prilagojeni novi družbeni realnosti ter zagotavljali pravice vsem družinskim članom, s posebnim poudarkom na pravicah žensk in deklet. Poročilo prav tako vključuje analize stroškov za njihovo implementacijo. Dostopno je na spletni strani Agencije ZN za ženske.