Cmepius vabi k prijavi  na usposabljanje »Krepitev medkulturnih kompetenc preko mednarodnih aktivnosti«, ki bo potekalo 27. 8. 2019 v Ljubljani.

Cilj usposabljanja je ozavestiti udeležence o pomenu razvoja medkulturnih kompetenc predvsem skozi mednarodne aktivnosti, kot je npr. program Erasmus+, eTwinning in drugi. Na delavnici bodo udeleženci seznanjeni in se bodo tudi sami preizkusili v pisanju internacionaliziranih učnih izidov, preizkusili bodo orodja za samorefleksijo in prepoznavanje kompetenc, ki jih posameznik razvije na mobilnosti in se seznanili s pojmom internacionalizacije šole ter elementi za njen razvoj.

Namenjeno je učiteljem, profesorjem, vzgojiteljem in ostalemu pedagoškemu osebju, ki je bolj ali manj aktivno v mednarodnih projektih. Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani Cmepiusa.