Iz javne agencije za raziskovalno dejavnost sporočajo, da bo javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 objavljen predvidoma v sredini meseca oktobra 2019, pričetek financiranja pa je predviden v običajnem roku v juliju 2020.

Prijavitelji si lahko pri pripravi projektnih prijav pomagajo s prijavnimi obrazci zadnjega zaključenega razpisa za raziskovalne projekte, saj bistvene spremembe niso načrtovane. Najdete jih na spletni strani ARRS.