Slovenska filantropija je v okviru evropskega projekta FORUM – Za otroke brez spremstva: prenos znanja za strokovnjake in strokovnjakinje z namenom krepitve rejništva izdala Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez spremstva ter Gradivo za usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov v Evropi. Do obeh dokumentov lahko dostopate prek njihove spletne strani.