Vizija Ekologov brez meja je svet brez odpadkov. Med odpadki je na žalost iz leta v leto več tekstila, ki zaradi kompleksnosti predelave večinoma konča na odlagališčih in v sežigalnicah.

V Ljubljani je vsa ta leta potekala redna mesečna izmenjava na Waldorfski šoli in v tem času so spreminjali in prilagajali pravila ter končno ustvarili sistem, za katerega verjamejo, da dobro deluje, saj je učinkovit in pravičen do vseh. O tem priča tudi dobra udeležba (med 70 in 100 obiskovalcev vsak mesec).

Ekologi brez meja se bodo v bodoče bolj posvetili skrbnim raziskavam na področju problematike rabljenega tekstila in iskali nove rešitve, a si istočasno želijo, da se izmenjave nadaljujejo. Na novi lokaciji in na isti način.

Če vaša organizacija sodi med ustvarjalne pisce novih zgodb, vas vabijo, da prevzamete organizacijo izmenjav. V roke vam z veseljem predajajo priročnik, da boste pri svojem delu bolj učinkoviti in se izognili nepotrebnim začetniškim napakam.

O izmenjavah, ki jih boste organizirali vi, bodo obvestili vse njihove obiskovalce (preko 700 elektronskih naslovov) in vam tako zagotovili dober obisk.

Za dodatne informacije in dogovor so vam na voljo na e-naslovu: helena.nieboer@ocistimo.si

Prijave bodo sprejemali do 1. decembra 2019.