Konec aprila je bil v soorganizaciji Evropske komisije, držav članic ter številnih institucij in organizacij iz EU in sveta izveden panEvropski hackhathon #EUvsVirus, na katerem je sodelovalo skoraj 21.000 udeležencev s celega sveta, ki so oddali 2.150 rešitev za izzive na različnih domenah in izzivih, ki so bili vnaprej določeni s strani organizacijske ekipe prostovoljcev.

Na uradni razglasitvi, ki je potekala 30. 4. 2020, je bilo izbranih 117 najbolje ocenjenih rešitev iz različnih vsebinskih domen, od zdravja in zdravega življenja, učenja in dela na daljavo do digitalnih financ.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na kratko predstavlja tri izbrane rešitve, za katere ocenjujejo, da lahko zanimale organizacije in institucije iz Slovenije:

Zmagovalni predlog na področju “Zdravje in življenje” - »Team Discover«

Rešitev omogoča hitro in široko dostopen sistem spremljanja bolnikov, ki zmanjša potrebo po fizičnih stikih med medicinskim osebjem in bolniki, kar hkrati zmanjšuje pritisk na potrebne zaloge zaščitne opreme. Razvita naprava v živo meri vitalne znake in ključne podatke vsakega pacienta naloži na centralni server. Razviti prikazovalnik in uporabniški vmesnik zdravnikom in medicinskemu osebju omogoča, da spremljajo na stotine pacientov hkrati, medtem ko avtomatizirani sistem opozarjanja omogoča takojšnje diagnosticiranje slabšanja stanja bolnikov ter hitrejši reakcijskih čas.

Zmagovalni predlog na področju »Družbena in politična kohezija« - »Aidbind«

Aidbind rešuje informacijsko vrzel med ponudbo, povpraševanjem in financiranjem medicinske opreme in produktov, naročenih preko donacij in dobrodelnosti. Zagotavljajo podatkovno platformo, ki združuje potrebe bolnišnic z razpoložljivimi dobavitelji in finančnimi sredstvi.

Zmagovalni predlog na področju »Delo in učenje in na daljavo« - »The Village - Where The World Is Your Classroom«

Opolnomočimo posameznike, da s prijatelji, družino, učitelji in vrstniki oblikujejo lastno, osebno in intimno »vas« za izkustveno učenje, bodisi v virtualnem okolju (v času pandemije COVID-19), bodisi v osebnem, neposrednem in kinestetičnem učnem okolju v prihodnosti. Ponujamo platformo, ki staršem, učiteljem in otrokom omogoča povezovanje z enako mislečimi vrstniki preko sistema delitvene ekonomije, kjer lahko omogočimo, da je svet naša učilnica.

Z namenom zagotavljanja vsebinske, finančne, kadrovske in strukturne podpore za prenos rešitev v prakso je Evropska komisija ekipe nagrajenih rešitev povabila na poseben povezovalni dogodek, ki bo na daljavo potekal med 22. 5. in 25. 5. 2020. Dogodek po priložnost za povezovanje izbranih ekip z institucijami in organizacijami, ki predstavljajo morebitne končne uporabnike, investitorji, ki bi želeli zagotoviti finančna sredstva za tržno produkcijo produktov in storitev in gospodarskimi subjekti, ki bi izkazali povpraševanje po rešitvah.

Več: Matchathon