Mladinski svet Slovenije in Urad RS za mladino sta v letu 2019 že peto leto zapored izvedla projekt Rastimo skupaj, ki je namenjen razvoju lokalnih mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni.

Projekt je bil osredotočen na informiranje mladih in vključevanje mladih v procese odločanja. Na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije je sedaj objavila publikacijo, v kateri so zbrani predlogi, ki so nastali na regijskih dogodkih v Jugovzhodni Sloveniji, Posavski regiji, Gorenjski regiji ter Goriški regiji.